(0171) MỸ CẢM VÀ THI HỨNG

 

(0171) MỸ CẢM VÀ THI HỨNG
Thiên nhiên cảnh đẹp thấy từ xa,
Nhan sắc tuyệt trần mới ngắm qua;
Nguồn hứng dâng lên, cao, cao mãi…
Tim rung, óc sáng, hứng trào ra!
(3/1966)

 

bình luận

bình luận