(1829) GIỮ BỀN TỰ DO , ĐỘC LẬP

(1829) GIỮ BỀN TỰ DO , ĐỘC LẬP
Ơn tiền nhân hậu thế không quên,
Nỗ lực góp công quyết đáp đền;
Tài chí cỡ nào, góp cỡ đó,
Tự do, độc lập giữ luôn bền!
Phương Minh(6/1975)

bình luận

bình luận