(0144) GIÚP MÌNH THÊM TỐT

(0144) GIÚP MÌNH THÊM TỐT
Người nào quá dể với riêng mình,
Rối rắm, từ đây, hay phát sinh!
Khó với chính mình càng có lợi,
Giúp mình thêm tốt, chẳng ai khinh!
(6/1964)

*2016: 13/6 (410)

*2017:  12/7

bình luận

bình luận