(1803) BẮC, NAM CÙNG ĐUỔI MỸ

Dân một nước mà xâm lược nhau,
Bỏ ngay đi kiểu nói tào lao!
Bắc, Nam chung sức đuổi quân Mỹ,
Cộng sản có công lớn biết bao!
Phương Minh  (3/2018)
1803 (1703, A73, B27)

bình luận

bình luận