(1795) HAI CÁCH THĂNG QUAN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Thật lòng vì nước góp công lao,
Nhân cách càng nhanh rực ánh sao!
Những kẻ thăng quan nhờ cơ hội,
Giữ mình không khéo, họa càng cao!
Phương Minh (5/1998)
1795 (1695, A73, B27)

bình luận

bình luận