(1794) CÚNG ĐÌNH CHÙA

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Bỏ tiền ra để cúng đình, chùa,…
Sống thiếu nghĩa nhân vẫn thiệt thua!
Tâm ác không thật lòng loại bỏ,
Dễ gì hậu vận chẳng te tua?!
Phương Minh (2/1993)
1794 (1694, A73, B27)

bình luận

bình luận