(1788) COI CHỪNG DÂN CHÁN

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Chê, chửi rùm beng thành thói quen,
Việc làm hay, đúng lại quên khen!
Chủ quan, thiên  lệch,… ai đâu thích?
Không khéo coi chừng dân chán nghen!
Phương Minh (8/1987)
1788 (1688, A73, B27)

bình luận

bình luận