(1779) DỊCH ĐÀO ĐƯỜNG

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Dịch đào đường nay lại lây lan,
Dân khổ quá luôn miệng thở than!
Đất đá ngổn ngang. bụi mù mịt,…
Lưu thông, sinh sống,… lòng sao an?!
Phương Minh (11/2017)
1779 (1679, A73, B27)

bình luận

bình luận