(1769) SỐNG CÓ NGHĨA TÌNH

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
Sống có nghĩa tình lợi thấy ngay,
Đời thêm hạnh phúc hưởng vui thay!
Những người chỉ biết vì tư lợi ,
Tự tạo bất hạnh mà chẳng hay!
Phương Minh (5/1998)
1769(1669, A73, B27)
*2017 : 6/8

bình luận

bình luận