(1537) CHUYỆN “NGOÀI TRẦN GIAN”

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại

(1537) CHUYỆN “NGOÀI TRẦN GIAN
Chuyện tiên thánh, chuyện “ngoài trần gian”,
Hấp dẩn,…hoặc rùng rợn hết can!
Người bịa chuyện nhờ giàu tưởng tượng,
Khiến người xem tin tưởng vô vàn!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận