(1526) CÔNG VIỆC TỐT

(1526) CÔNG VIỆC TỐT
Thu nhập cao và dể tiến thân,
Những người xin việc luôn luôn cần!
Việc làm nào đạt hai điều đó,
Giúp kẻ yêu nghề thỏa mộng dần!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận