(1511) HỌA ĐẾN

 

(1511) HỌA ĐẾN
Nhờ tham nhũng được sống sang giàu,
Đừng trách vì sao họa đến mau!
Khi bể bạc ra ngồi gở lịch,
Tiêu tan sự nghiệp nghỉ càng đau!
Phương Minh (10/1986)

bình luận

bình luận