(1509) MUA CÔNG LÝ

Tòa trọng tài ra phán quyết rồi,
Từ nay thế giới tạm phân đôi!
Muốn cho ai phủ nhận phán quyết,
Trung Quốc phải đành mua chuộc thôi!
Phương Minh (7/2016)

bình luận

bình luận