(1512) CẢM HÓA BẠN

(1512) CẢM HÓA BẠN
Những kẻ thích làm việc nghĩa nhân,
Lợi mình hại người họ đâu cần!
Lở quen người có tâm không tốt,
Họ giúp bạn thành người tốt dần!
Phương Minh (10/1986)

bình luận

bình luận