(1467) TIẾN THÂN

(1467) TIẾN THÂN
Ai đủ chí, tài để tiến thân,
Ngày thành công từng bước thêm gần;
Thiếu tài, chí cứ ôm mộng lớn,
Thật khó mà không vỡ mộng dần!
Phương Minh (11/1980)

*2016 : 9/5 (370)

 

bình luận

bình luận