(1465) NHÌN THẾ SỰ

(1465) NHÌN THẾ SỰ
Xốn mắt, nhói tim,…cảnh còn hoài,
Câm mồm, chẳng  nói là hèn, sai;
Nói, lời không lựa, càng thêm rối,
Đụng chạm nhiều sao khỏi họa tai?!
Phương Minh (8/2010)

 

 

bình luận

bình luận