(1464) LỢI CÀNG TO

(1464) LỢI CÀNG TO
Sản xuất, kinh doanh được tự do,
Dân giàu, nước mạnh lợi càng to;
Quản mà quá chặt là thêm họa,
Dân, nước khổ, nghèo quan nặng lo!
Phương Minh (8/2010)

 

 

bình luận

bình luận