(1461) ĐÓI THÔNG TIN

(1461) ĐÓI THÔNG TIN
Đói thông tin dân rối thêm ra,
Tâm lý nghi ngờ lan tỏa xa!
Giải quyết gọn, nhanh, thông báo rỏ,
Dân càng tin tưởng, khỏi kêu ca!
Phương Minh (5/2016)

 

 

bình luận

bình luận