(0114) KHOE TÌNH NHÂN     ->TT 019, 020

(0114) KHOE TÌNH NHÂN     ->TT 019, 920
Nam có tình nhân luôn miệng khoe,
Nữ hay e thẹn dám đâu lòe!
Cứ nhìn ánh mắt mà tiên đoán,
Bí ẩn lòng nàng khó thể che!
(9/1964)

*2015 : 6/1, 14/3 (87)

*2016 : 18/5 (386)

bình luận

bình luận