(1403) GIỮ GHẾ

(1403) GIỮ GHẾ
Lợi quyền dân tộc đặt lên trên,
Chiếc ghế đang ngồi càng vững bền!
Nếu có quan nào làm ngược lại,
Ghế lung lai, uy mất,…đừng quên!
Phương Minh (6/1987)

 

 

 

bình luận

bình luận