(1402) TRỌNG NGƯỜI TÂM HUYẾT

(1402) TRỌNG NGƯỜI TÂM HUYẾT
Nhiều người tâm huyết bị cô đơn,
Mộng lợi đời tan vỡ sạch trơn!
Họ cũng là những nhân cách lớn,
Chúng ta cần trọng họ nhiều hơn!
Phương Minh (6/1987)

 

 

bình luận

bình luận