(1389) LÀM NHỤC QUỐC THỂ

(1389) LÀM NHỤC QUỐC THỂ
Nhục quốc thể khi đã vướng vào,
Quả là tội lớn phải không nào?
Đã vi phạm phải thật nghiêm trị,
Trị nhẹ tay mà xem được sao?!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận