(1360) NHỚ TÌNH XƯA

(1360) NHỚ TÌNH XƯA
Ngồi một mình nhìn cảnh lá rơi,
Còn ai nghe mà thốt nên lời?!
Người ta đă nở sang thuyền khác,
Mình nhớ tình xưa suốt cả đời!
Phương Minh (3/1974)

 

 

bình luận

bình luận