(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ
Lời thơ xuất phát từ tâm can,
Đồng cảm buồn, vui,… lẩn trách, than,…
Được độc giả quan tâm thưởng thức,
Nhà thơ cảm thấy vui vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận