(1358) NHÌN DÂN LỢI

(1358) NHÌN DÂN LỢI
Những người chọn hướng sống vì dân,
Danh, lợi, quyền họ chẳng mấy cần;
Nhìn thấy dân vui càng phấn khởi,
Lợi dân giúp họ hạnh phúc dần!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 24/2 (315)

 

 

bình luận

bình luận