(1354) SỐNG ĐƠN THÂN

(1354) SỐNG ĐƠN THÂN
Dang dở đường tình đã mấy lần,
Giờ đành cam sống cảnh đơn thân;
Đi thêm bước nữa làm sao dám,
Mong sống quen… bớt buồn khổ dần!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :

 

bình luận

bình luận