(1350) LÀM THEO LỜI KHUYÊN

(1350) LÀM THEO LỜI KHUYÊN
Với những lời khuyên thật chí tình,
Làm theo càng có lợi cho mình!
Nếu xem thường những lời khuyên đúng,
Rồi có ngày sẽ thấy uổng kinh!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận