(1321) TÌNH LÀNG, NGHĨA XÓM

(1321) TÌNH LÀNG, NGHĨA XÓM
Tình làng, nghĩa xóm quí làm sao,
Cuộc sống đời thường cần biết bao!
Khéo đối nhân, chân tình xừ thế,…
Cùng chung hưởng…hạnh phúc dần cao!
Phương Minh
(11/1996)

*2016: 26/6 (428)

 

bình luận

bình luận