(1531) THÀ TRÁNH XA

(1531) THÀ TRÁNH XA
Chơi với bạn mà tính thắng, thua,
Bị phiền hà, dẻo miệng phân bua!
Những người như thế chơi sao được,
Thà tránh xa để khỏi chát chua!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận