*(0109 – A02) VÌ DÂN

*(0109 – A02) VÌ DÂN
Tranh đấu vì dân phải hiểu dân,
Đi sâu, đi sát góp thêm phần;
Toàn tâm phục vụ khi dân muốn,
Trọn chí hy sinh lúc nước cần.
Gian khổ lâu dài tâm vững mãi,
Khó khăn chồng chất chí bền dần!
Tự do quyết đổi bằng xương máu,
Sinh, tử dù ai cũng một lần!
(9/1964)

(Bài thơ đã được chỉnh sửa lại)

*2015: 3/2 , 21/4 (140), 19/12 (290)

*2016 : 26/4 (339)

bình luận

bình luận