(1045) HẾT TÌNH YÊU

(1045) HẾT TÌNH YÊU
Chung sống một thời hạnh phúc thay,
Trở thành thù địch có chi hay?!
Hết tình yêu, lấy tình người thế,
Căng thẳng làm sao chẳng giảm ngay?!
(10/1973)

11/9 (251)

 31/10

 

bình luận

bình luận