(0044) ĐAM MÊ

(0044) ĐAM MÊ
Nguồn vui có được bởi đam mê,
Hấp dẫn con người thật gớm ghê;
Nhờ quá đam mê, mơ ước đạt,
Thế mà thiên hạ lại hay chê!
Phương Minh (8/1974)
*2017 : 5/10

bình luận

bình luận