(0037) TRÃI LÒNG NHÂN ÁI ->TT006

(0037) TRÃI LÒNG NHÂN ÁI       ->TT006
Đem lòng nhân ái trãi xa ra,
Càng thấy vui nhờ sống vị tha;
Còn hạnh phúc nào hơn được nữa,
Cuộc đời, nhờ thế, rộ thêm hoa!
Phương Minh (9/1966)

Đã giói thiệu:
*2014 : 31/12 ,

*2017 : 4/10

bình luận

bình luận