(0025) QUỴT NỢ ĐỜI

(0025) QUỴT NỢ ĐỜI
Hưởng thụ nhiều, quên cống hiến đi,
Sống mà như thế có ra chi!
Trên đời ai cũng là con nợ,
Người quỵt nợ đời thật đáng khi!
(8/1963)

bình luận

bình luận