(1799) HỎI BỌN PHẢN ĐỘNG

Đuổi Pháp, Mỹ,…ngăn chận giặc Tàu,
Giúp dân nước tiến nhanh, giàu mau!
Công người Cộng sản dân trân trọng?
Lật họ, giành quyền bộ dễ sao?!
Phương Minh  (10/1996)
1799 (1699,A73, B27)

(1793) BỎ THÓI QUEN XẤU

  • Post author:
  • Post category:Chưa phân loại
(1793) BỎ THÓI QUEN XẤU
Đốt vàng mã nên bỏ đi ngay!
Lừa dối ông bà tội lớn thay!
Vật đốt thành tro mà xài được?
Thói quen xấu, bỏ sớm càng hay!
Phương Minh (2/1993)
1793 (1693, A73, B27)