(0178) TÀI ĐUỔI XÂM LĂNG

(0178) TÀI ĐUỔI XÂM LĂNG
Tài đuổi xâm lăng của Việt Nam,
Nươc ngoài muốn hiểu, hiểu sao kham?
Mỗi thời một cách vinh quang thắng,
Nhiều lũ giặc từng vỡ mộng tham!
(9/1968)

*2015 : 9/3 (78), 30/4 (143)

*2016 : 27/4 (342)

bình luận

bình luận