(0440) NGƯỜI CỘNG SẢN

(0440) NGƯỜI CỘNG SẢN
Suốt đời vì nước quyết hy sinh,
Sống, chết cùng dân thật chí tình!
Thời chiến, thời bình đều tốt thế,
Gương người Cộng sản tựa minh tinh!
Phương Minh (5/1977)

bình luận

bình luận