(1819) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

(1819) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC
Nhờ toàn dân góp sức hăng say,
Nước Việt Nam từng bước đổi thay;
Bên thua cuộc nên quên hận củ,
Vì dân nước, hòa hợp chung tay!
Phương Minh  (6/2018)

1819 (1719, A73, B27)

 

bình luận

bình luận