(1739) BỊNH TRONG TÂM HỒN

(1739) BỊNH TRONG TÂM  HỒN
Vết thương cơ thể đã hình thành,
Y học ngày nay chữa rất nhanh;
Thương tích trong tâm hồn khó chữa,
Nhiều khi chữa mãi vẫn không lành!
Phương Minh (11/1974)

1739(1650, A62,B27)

bình luận

bình luận