*(1476 – A48) MƠ XA

*(1476 – A48) MƠ XA

Muôn hoa khoe sắc rồi dần tàn,
Cuộc sống vui, buồn bởi hợp, tan;
Sai, đúng phân rành cần thiết lắm,
Nhục, vinh hiểu rỏ lợi vô vàn.
Hòa vào đời hứng, vui chan chứa,
Tách biệt đời buồn, khổ ngập tràn;
Cùng góp công làm đời được lợi,
Khiến trần gian không khác thiên đàng.!.

Phương Minh (12/6/2016)

*2016:

 

 

bình luận

bình luận