(1455) CHƯA ĐỦ TẦM

(1455) CHƯA ĐỦ TẦM
Thấy sai, quan ray rứt trong tâm,
Vào cuộc sửa sai mới biết lầm:
Cứ tưởng quyết tâm là sửa được,
Nào hay năng lực chưa đủ tầm!
Phương Minh (4/2016)

 

 

bình luận

bình luận