(1450) TỰ LỰC VƯƠN LÊN

(1450) TỰ LỰC VƯƠN LÊN
Nhờ vào khối óc, hai bàn tay,…
Tự lực vươn lên đáng quý thay!
Ngồi đợi thời cơ, chờ thuận lợi,
Uổng đời trai, vỡ mộng càng gay!
Phương Minh (24/4/1966)

*2016 : 17/6 (414)

bình luận

bình luận