(1449) TÙY CẢNH VUI SỐNG

(1449) TÙY CẢNH VUI SỐNG
Ôm mộng xa xôi dể vướng sầu!
Muốn tìm hạnh phúc, biết tìm đâu?
Tùy theo hoàn cảnh mà vui sống,
Hạnh phúc ngập tràn, hưởng được lâu!
Phương Minh (2/1966)

*2016 : 26/6 (425)

 

bình luận

bình luận