(1367) TÌNH RUỘT THỊT

(1367) TÌNH RUỘT THỊT
Tình thương ruột thịt quí làm sao,
Trần thế còn gì sánh được nào?!
Khi biết có liên quan huyết thống,
Độ thâm tình thể hiện càng cao!
Phương Minh (7/1973)

*2016 :

 

 

bình luận

bình luận