(1356) KHÓ TÌM HẠNH PHÚC

(1356) KHÓ TÌM HẠNH PHÚC
Nhìn cuộc đời theo kiểu chủ quan,
Rồi phiền hà, chửi bới, rên than,…!
Thấy cuộc dời sao toán xấu, dở,
Đường tím hạnh phúc khó vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

bình luận

bình luận