(1347) ĐỜI DÂN, VẬN NƯỚC

(1347) ĐỜI DÂN, VẬN NƯỚC
Đời dân, vận nước có liên quan,
Dân bất mãn làm nước bất an!
Nước tiến nhanh dân càng được lợi,
Toàn dân giúp nước, khổ không than!
Phương Minh (5/2005)

 

 

bình luận

bình luận