*(1325 – A35) VÌ DÂN NƯỚC

*(1325 – A35) VÌ DÂN NƯỚC
Đời sống thêm vui nhờ ước mơ;
Càng nhiều hạnh phúc bởi mong chờ.
Lợi riêng tư chẳng hề vương vấn,
Ích nước dân đâu thể hững hờ!
Ai thật dạ thương dân : cống hiến,
Dân thành tâm kính họ : tôn thờ!
Những người sống chết vì dân nước,
Càng có công lao lớn khó ngờ!
Phương Minh (25/11/2015)

*2017 : 21/10

 

 

bình luận

bình luận