(1527) SỞ THÍCH RIÊNG TƯ

(1527) SỞ THÍCH RIÊNG TƯ
Sở thích riêng tư của mỗi người
,
Muốn đem đồng hóa … đáng buồn cười!
Buộc người làm giống mình y hệt,
Muốn thế, sao mà chẳng hổ ngươi?!
Phương Minh (7/1979)

bình luận

bình luận