**(0109 – B16) PHỤ NỮ

**(0109 – B16) PHỤ NỮ

1*PHỤ NỮ là hoa biết nói, cười,
Chiếm hơn phân nửa của loài người;
Song song tồn tại cùng nam giới,
Giúp cuộc đời mãi mãi đẹp tươi !

2*PHỤ NỮ có công sinh được con,
Không sinh, nhân loại dể chi còn ?!
Dạy con, nội trợ, …đều chu đáo,
Việc nước, giúp nam nhân giử tròn.

3*PHỤ NỮ thành nguyên thủ quốc gia,
Hoặc là nữ tướng nhiều tài ba;
Góp công vang dội trong thiên hạ,
Đủ để nam nhân nể phục mà !

4*PHỤ NỮ Việt Nam công rất to,
Là nhờ họ chẳng chút so đo :
Bảo chồng yên chí lo việc nước,
Mọi việc trong nhà đảm trách cho !

5*PHỤ NỮ đâu thua gì giới nam,
Giặc vào nhà đánh họ sao kham ?!
Đội quân dài tóc từng tham chiến,
Công trạng lẩy lừng nghe phát ham !

 Phương Minh(4/2008)

*2015 :5/3 (69) , 8/3 (75), 15/10 (269)

*2016 : 8/3 (318), 19/10 (479)

*2017 : 8/3 (561), 20/10

bình luận

bình luận