**(0109 – B12) NAM. BẮC ƠI TÌNH HUYNH ĐỆ ĐÂU?

**(0109 – B12) NAM. BẮC ƠI TÌNH HUYNH ĐỆ ĐÂU?

*Nam, Bắc ơi, tình huynh đệ đâu?
Ai làm non nước phủ tang sầu?
Ai xuôi Nam, Bắc xa biền biệt?
Ai nở ngồi nhìn cuộc bề dâu?!

*Hỡi những ai người chán lửa binh,
Mau cùng nhau kết chặt thâm tình!
Dù cho lắm kẻ còn say ngủ,
Mình quyết kết đoàn chống chiến chinh!

*Chống chinh chiến, đòi thanh bình,
Cho Nam và Bắc thấm tình tương thân!
Xưa nay dân đã bao lần,
Đuổi phường cướp nước, bài quân gây thù!

*Miền Nam là chốn thâm u,
Dân lành sống kiếp ngục tù khổ đau!
Hãy vùng lên thử xem nào!
Sao mà đành để hận trào, hờn sôi?!

*Kiếp trâu ngựa đã qua rồi,
Trăm năm Pháp thuộc muôn đời hờn căm!
Sầu phân ly đã mười năm,
Mà nay vận nước vẫn trầm, thăng sao?
Hãy đòi thống nhất xem nào !!!

 (7/1964)

29/4 (41)

*2016 : 28/4 (341)

 

 

bình luận

bình luận